Все про вставні слова в англійській мові

17.11.2023 20:24   Джерело: RvNews
Опубліковано : Новини Рівненщини

У світі англійської граматики роль вставних слів, вони ж introductory words, можна порівняти з прикрасами, які носять люди на собі чи не щодня. Як кожен з нас підбирає до певного образу сережки, підвіски чи браслети, щоб зробити його гармонійним і довершеним, так і ці мовні одиниці прикрашають кожне речення, незалежно від того, усна мова чи письмова. Вставні слова збагачують мовлення, додають емоційного забарвлення і смислових нюансів, а що найголовніше — наближують вас по звучанню до носіїв. Нижче ми розглянемо основні їхні види, щоб ви могли легко вводити introductory words у свою англійську. 

Оберіть курси англійської від Speak Well https://speakwell.ua/courses/angliyska-dlya-ditey-kyiv для вашої дитини! Запишіться вже сьогодні!

Перелічення фактів, подій, ідей тощо

 1. Firstly, let's discuss the main objectives of the project before delving into specific tasks. Перш за все (по-перше), обговорімо основні цілі проєкту, перш ніж заглиблюватися в конкретні завдання. 
 2. Secondly, it's essential to consider the budget constraints that may impact our plans. По-друге, важливо враховувати бюджетні обмеження, які можуть вплинути на наші плани.

Введення додаткової інформації, свідчень до основного контексту

 1. Moreover, the research findings not only support our hypothesis but also suggest potential avenues for further investigation. Щобільше, результати дослідження не лише підтверджують нашу гіпотезу, але й пропонують потенційні шляхи для подальших досліджень.
 2. The new software provides advanced security features. In addition, it offers a user-friendly interface. Нове ПО забезпечує розширені функції безпеки. Крім того, воно має зручний інтерфейс.

Додавання прикладів для кращого пояснення чи підкріплення аргументів

 1. Many countries have adopted renewable energy sources. For instance, Denmark generates a significant portion of its electricity from wind power. Багато країн перейшли на відновлювані джерела енергії. Наприклад, Данія виробляє значну частину електроенергії з енергії вітру. 
 2. The team is comprised of experts in various fields, namely finance, engineering, and marketing. Команда складається з експертів у різних галузях, а саме фінансів, інженерії та маркетингу.

Порівняння, підкреслення схожості чи відмінності

 1. Similarly to his sister, he excels in artistic endeavors, showcasing a remarkable talent for painting. Подібно до своєї сестри, він досягає успіху в мистецьких починаннях, демонструючи неабиякий талант до малювання.
 2. Compared to traditional bicycles, electric bikes offer a more environmentally friendly mode of transportation. Порівняно з традиційними велосипедами, електровелосипеди є більш екологічно чистим видом транспорту.

Виділення ключової ідеї

 1. Undoubtedly, the discovery of a new habitable exoplanet opens up exciting possibilities for future space exploration. Безсумнівно, відкриття нової придатної для життя екзопланети відкриває захопливі можливості для майбутніх космічних досліджень.
 2. Obviously, the success of the company is attributed to the innovative approach of its dedicated team. Очевидно, що успіх компанії пов'язаний з інноваційним підходом її відданої команди.

Вираження власної думки, точки зору

 1. In my opinion, the proposed changes to the company's policies will enhance overall efficiency and employee satisfaction. На мою думку, запропоновані зміни в політиці компанії підвищать загальну ефективність і задоволеність співробітників.
 2. Personally, I find that engaging in regular physical exercise significantly boosts my mental well-being. Особисто я вважаю, що регулярні фізичні вправи значно покращують мій психічний стан.

Демонстрація позитивного ставлення до чогось, схвалення

 1. Amazingly, the small town transformed into a bustling cultural hub within just a few years. Дивовижно, але всього за кілька років маленьке містечко перетворилося на жвавий культурний центр.
 2. Definitely, the new restaurant in town serves the best sushi I've ever tasted. Безумовно, в новому ресторані в місті подають найкращі суші, які я коли-небудь куштував.

Вираження обурення або критики, негативної оцінки тощо

 1. Regrettably, the anticipated product launch has been postponed. На превеликий жаль, очікуваний запуск продукту було відкладено.
 2. I doubt that we will be able to reach a consensus on this issue. Сумніваюся, що нам вдасться досягти консенсусу в цьому питанні.

Вказування на хронологію, часові рамки

 1. Meanwhile, the rest of the team continued working. Тим часом решта команди продовжувала працювати.
 2. Sooner or later, everyone realizes the importance of maintaining a healthy work-life balance. Рано чи пізно кожен усвідомлює важливість дотримання здорового балансу між роботою та особистим життям.

Вивчайте англійську весело та ефективно разом зі Speak Well School! Приєднуйтеся до нашого Instagram-акаунту та отримуйте щоденні поради, візуальний контент та багато іншого корисного матеріалу.

Формулювання висновків, підсумовування думки

 1. To conclude, effective communication is essential in teamwork. Отже, ефективна комунікація має важливе значення в командній роботі.
 • To tell the truth, I wasn't expecting such a positive response to my proposal. Чесно кажучи, я не очікував такої позитивної реакції на свою пропозицію.

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу rvnews.rv.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews